Lidmaatschap

  • Door het lidmaatschapsformulier in te vullen verleen je toestemming aan Al-Hadi Foundation om het verschuldigde lidmaatschapsgeld van €19,95 jaarlijks via automatische incasso te innen. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de jaarlijkse contributie. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.